Påmelding og program er lansert: Sammen for et aldersvennlig Norge

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 27.08.21 (oppdatert 07.09.21)
Foto: Unsplash

Vi har gleden av å invitere til Nasjonal konferanse: Sammen for et aldersvennlig Norge 1. november på Gardermoen. Dette blir en dag spekket med inspirerende eksempler og betraktninger på samarbeid og partnerskap innen aldersvennlig utvikling.

HVOR: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.
Konferansen vil også strømmes. Lenke sendes til de som velger digital deltakelse i påmeldingen.
NÅR: 1. november 2021, klokken 10.30 – 16.30 (18.00). Registreringen åpner 10.00, og vi avslutter dagen med tapas og hyggelige samtaler frem til kl.18.00.
HVORDAN: Gratis – både fysisk og digitalt.
PÅMELDING: Vi har et begrenset antall plasser på Gardermoen, så her er det førstemann til mølla.


Smakebiter fra programmet:

I PLENUM FRA KLOKKEN 10.30

Trude Drevland, leder for rådet for et aldersvennlig Norge får æren av å åpne konferansen, som starter med en fellesdel der vi belyser temaer knyttet til samarbeid, partnerskap og nye løsninger, både innad i kommunen, men også med lokalt næringsliv og frivilligheten.

Leder av Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon (SESAM) ved Universitetet i Sørøst-Norge, Lars Ueland Kobro, omtales gjerne som en ekspert på samskaping i kommunal kontekst. Han vil gi oss en liten tankevekker om temaet og belyse spørsmålet om nye former for likeverdig samarbeid mellom offentlig sektor og sivilsamfunnet er et grep som kan bidra til at vi får et (enda) mer aldersvennlig samfunn.

Trude Drevland, leder av Rådet for et aldersvennlig Norge.

Lars Ueland Kobro, leder av SESAM ved universitetet i Sørøst-Norge.

Odd Grann, tidligere generalsekretær i Norges Røde Kors, forfatter og arbeidende pensjonist gir oss sitt skråblikk på dagens og fremtidens eldregenerasjon.

Anne-Cecilie Kaltenborn
, administrerende direktør i NHO Service og Handel belyser begrepet «The silver economy». Anne-Cecilie vil blant annet fortelle om kjøpepotensialet den eldre delen av befolkningen har, og hvilke forretningsmuligheter som ligger i å tilfredsstille denne gruppens forbruk, leve- og helsebehov.

Fra Irland har vi med oss Áine Bird, leder av Meath Age Friendly Programme. Irland er det første landet i verden som har fått status som aldersvennlig land og har kommet langt i aldersvennlig utvikling og inkludering av aktører på tvers av sektorer og nivå. Áine vil fortelle oss mer om hvordan kommunen har gått i dialog med lokalt næringsliv for å få til mer aldersvennlig næringsliv.

Klokken 12.30 deler vi oss i to ulike paralleller:

PARALLELL 1: PARTNERSKAP OG SAMARBEID

Seniorrådgiver Per Kjetil Jørgensen fra Distriktssenteret forteller om Merkur-programmet som er Kommunal- og regionaldepartementets satsing på dagligvarebutikker i distriktene. Her får vi servert eksempler på hvordan kommunen og nærbutikken samarbeider om tjenester som gjør det mulig for eldre å bo lenger hjemme.

2040 begynner nå! Partnerskap for radikal innovasjon viser oss kunsten å unngå den kommunale kollaps. Med økt bevissthet og oppmerksomhet om utfordringene kommunene står overfor de nærmeste tiårene er målet å mobilisere til endring i kommunene og skape forståelse for endringene ute blant innbyggerne.

Berta Lende Røed, gründer av FuelBox og CEO i Fuel It AS gir oss et innblikk i sine erfaringer knyttet til samarbeid med frivillig sektor. Hvordan er det å utvikle skreddersydde produkter sammen med og til en eldre kundegruppe? Berta vil med sitt brennende engasjement aktivisere salen med sine refleksjoner og gode spørsmål.

Per Kjetil Jørgensen fra Distriktssenteret.
Berta Lende Røed gründer av FuelBox og CEO i Fuel It AS.

PARALELL 2: NETTVERK FOR ALDERSVENNLIGE LOKALSAMFUNN (kun for kommuner som er medlem i nettverket).

Elin W. Jara og Therese Sivertsen fra KS loser medlemmene i nettverket gjennom en inspirerende samling med workshop. Her blir det gode diskusjoner, nye tanker og oppgaver som gjør deltakerne godt skodd for Leve hele livet-reformens tredje fase der de skal gå fra plan til handling.

Arbeidet med oppgavene i workshopen vil ikke strømmes.

I PLENUM FRA KLOKKEN 16.00

Som en avslutning på konferansens faglige program samler vi flere av dagens foredragsholdere til en sofaprat og stiller spørsmålet «Hvordan kan vi løfte blikket og se muligheter for samarbeid i lokalsamfunnet på tvers av det offentlige, private og frivilligheten?»

Dagen avslutter vi med tapas og hyggelige samtaler i restauranten fra kl.16.30. Kanskje finner du noen nye samarbeidspartnere?