Arendalsuka 2021: Et aldersvennlig tilbakeblikk

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 23.08.21 (oppdatert 01.09.21)
Trude Drevland, leder av Rådet for et aldersvennlig Norge, og Wenche Halsen, leder for senteret,
var tilstede på Arendalsuka for å møte folk og spre budskapet om et aldersvennlig Norge. Foto: Senteret for et aldersvennlig Norge.

Rådsleder Trude Drevland tok et kraftig oppgjør med begrepet «eldrebølgen» under Arendalsuka. Videre påpekte hun ved flere anledninger den enkeltes eget ansvar for å kunne leve et godt liv hele livet.

I mylderet av arrangement og i fint sørlandsvær har Trude Drevland, leder av Rådet for et aldersvennlig Norge og Wenche Halsen, leder for senteret, deltatt på ulike aktiviteter slik at flere skal få øynene opp for demografiutviklingen og verdiene av å skape et enda mer aldersvennlig samfunn.  

− Vi har hatt en innholdsrik uke med flere spennende debatter, samtaler og møter med nye bekjentskap og gamle venner, oppsummerer Wenche.

– Vårt oppdrag, som er de friske eldre, er noe som fenger og som engasjerer, enten det dreier seg om hvor og hvordan en skal bo på sine eldre dager eller det å forhindre ensomhet blant eldre. Vårt mantra er betydningen av å planlegge sin egen alderdom, og her opplever vi god støtte fra en rekke organisasjoner og virksomheter, forteller Wenche.

Enten vi vil det eller ikke, så har vi et eget ansvar også for den siste delen av livet.

Rådsleder Trude Drevland

Under gir vi deg en kort oppsummering av aktivitetene Wenche og Trude deltok på i Arendal.

Ut med «eldrebølgen»

For rådsleder Trude startet uka med debatt om fremtidens omsorgsboliger.

Hvorfor det er viktig å skape økt bo- og livskvalitet tilpasset en ny generasjons forventninger om å kunne bo lenger hjemme? Og hvorfor er dette ofte det beste, både for den enkelte, men også for kommunene?

I introduksjonen til debatten dukket «eldrebølgen» opp. Da Trude som førstemann ble gitt ordet, benyttet hun anledningen til å ta et kraftig oppgjør med begrepet.

− Dette er et ord jeg ikke kan fordra. Dette er ingen bølge eller tsunami. Det vil jeg ha meg frabedt. Dette er en suksess. Når mange mennesker lever lenger og holder seg friske lenger må de ikke sees på som en negativ bølge, men som en faktor på at vi har lykkes med noe i dette samfunnet.

Ikke bare kommunens ansvar

Videre i debatten var Trude også tydelig på dagens løsning for omsorgsboliger, som får støtte av Husbanken og eies av kommunene, ikke er fremtidens løsning.

I debatt om fremtidens omsorgsboliger etterlyste rådsleder Trude Drevland større involvering av de eldre i planleggingen. Foto: Senteret for et aldersvennlig Norge.

− Det er noe av løsningen, men det er ikke hele løsningen. Den enkelte selv må også gis mulighet til å kunne kjøpe sin egen bolig, men da må det finnes boliger og det må gis tilskudd til de som ikke har råd gjennom Husbanken.

Hun etterlyste samtidig involvering av de eldre. At kommunene lytter til innbyggernes ønsker og behov når de planlegger nye byggeprosjekt.

− Jeg ser lite av at kommunene rådfører seg med de som bor i kommunen. At de spør de eldre selv om hvordan de vil bo og hvordan de vil ha det – eller hvilke muligheter de har.

Men Trude understreket også at den enkelte i mye større grad må ta ansvar og planlegge for egen alderdom.

− Neste generasjon eldre må også planlegge for alderdommen, like mye som de planlegger for pensjonsordninger, konfirmasjon, skole eller sydenturer. Enten vi vil det eller ikke, så har vi et eget ansvar, også for den siste delen av livet.

Ghetto for eldre

Da hun ble utfordret på hvilke bokvaliteter som er viktigst for henne, var hun nok en gang krystallklar.

− Jeg ønsker meg boliger for eldre som er blandet med yngre mennesker. Jeg vil ikke ha ghettoer. Jeg vil gjerne bli vekt klokken 3 på natta av ungdommer som har fest. Jeg vil veldig gjerne møte en barnevogn i heisen. Jeg dauer ikke av det. Det er derfor jeg bor der jeg bor, smilte hun.

− Omsorgsboliger er en del av løsningen på omsorgsbehovet i kommunene. Men det vil fortsatt være de som bor i hus eller leilighet som har behov for omsorg. Det må finnes alternativer.

Debatten i sin helhet ser du her: https://clemenseiendom.no/arendalsuka/nye-omsorgsboliger/

Eldre og ensomhet

Som partner i EU-prosjektet «From Isolation to Inclusion» jobber Arendal kommune og Universitetet i Agder med å fremme tiltak for å styrke fellesskap og aktiviteter for eldre. Som et ledd i dette arbeidet, inviterte de innbyggere, politikere, næringsliv, forvaltning, frivillighet og målgruppen selv til workshop under tittelen Leve hele livet – Innovasjon for økt deltakelse blant eldre i Arendal.

Trude Drevland og Wenche Halsen
Trude og Wenche «workshoppet» seg frem til konseptet «nabobil» som kan bidra til at flere eldre kommer seg ut og får være med på det som skjer. Foto: Senteret for et aldersvennlig Norge.

Deltakerne ble utfordret på å finne løsninger knyttet til hvordan eldre skal få kjennskap til hva som skjer av aktiviteter og tilbud, tilgang på god transport og noen å delta sammen med. Både Trude og Wenche var med.

− Skal vi få et mer aldersvennlig og bærekraftig Norge er vi nødt til å samarbeide med de eldre selv, sivilsamfunnet, offentlige og private aktører – som nettopp denne workshopen er et godt eksempel på, forklarer Wenche.

Løsningen er «nabobil»

Utdelt med penn og papir, tape, sjokolade og andre rekvisitter fikk kreativiteten blomstre. For Trude, Wenche og deres samskapere handlet alt om transportutfordringen. Til slutt lanserte de ideen om «nabobil» – der en eldre med bil og lappen tar med seg andre til en aktivitet.

− Dette synes vi fortsatt er en god idé, smiler Wenche. Med «nabobil» slår vi to fluer i en smekk: de eldre kommer seg til «det som skjer» og får samtidig noen å delta sammen med.

Nå skal Arendal kommune og Universitetet i Agder ta med seg både denne og de andre ideene som ble presentert inn i sitt arbeid med EU-prosjektet.

− Vi er selvsagt spent på hva som vil skjer med vår idé, men ser uansett frem til å følge med på hva som blir resultatet av prosjektet, legger Wenche til.

Handler om planlegging

Hva skal til for å leve et godt liv hele livet? Dette spørsmålet satte rammene da Trude møtte Pårørendealliansen og Eldrebrølet til samtale i regi av Pensjonistforbundet.

Underveis ble blant annet spørsmål om den enkeltes reelle valgmuligheter diskutert, bosituasjon og muligheter løftet frem og løsninger knyttet til ensomhet belyst.

Vi holder oss friske og lever lenger enn før. Hva skal til for at vi kan leve et godt liv i alderdommen? Trude understreket nok en gang at vi må bli flinkere til å planlegge den siste delen av livet.

Som i debatten om omsorgsboliger tidligere i uka, pekte også Trude her på viktigheten av at den enkelte planlegger alderdommen, på samme måte som vi planlegger andre begivenheter i livet. At vi tenker over hvordan vi vil bo og hvem vi vil omgås.

− Du trenger ikke så mange venner, men pass på å ha noen gode og nære.

Hun slo også et slag for å holde seg aktiv i alderdommen.

− Kom deg ut! Selv forsøker jeg å gå 10.000 skritt hver dag.  

Hva er viktig for at du skal kunne leve et godt liv hele livet? Finn inspirasjon og temaer det kan være verdt å tenke over på våre kampanjesider planleggelitt.no.