Her finner du oss under Arendalsuka 2021

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 13.08.21 (oppdatert 13.08.21)
Foto: Mona Hauglid/Arendalsuka

Mandag 16. august går startskuddet for Arendalsuka 2021. Både leder i Rådet for et aldersvennlig Norge, Trude Drevland og leder av senteret, Wenche Halsen blir å se og høre i sørlandsbyen.

Det er flere spennende temaer og aktiviteter under årets Arendalsuke som på ulike vis kan knyttes til arbeidet med et aldersvennlig Norge. Under finner du en oversikt over hvilke arrangement vi skal delta på.

Eldrebølge i bygd og by gir boom av nye omsorgsboliger: Hvordan skaper vi økt bo og livskvalitet for eldre?

Tid: Mandag 16. august kl. 14.00-14.45 | Sted: Solsiden brasserie | Arrangør: Coxit, Clemens Eiendom

Det er en gang slik at vi gjerne vil bo hjemme så lenge som mulig, men hvordan skal vi møte forventingene til denne generasjonen? Og hvorfor er det beste for kommunen at vi bor lenger hjemme?

Det duket for debatt om fremtidens behov knyttet til hvordan omsorgsboliger utvikles. Rådsleder Trude deltar.

Les mer om arrangementet her.

Leve hele livet – Innovasjon for økt deltakelse blant eldre i Arendal

Tid: Tirsdag 18. august kl. 12.00-14.00 | Sted: Demokratiscenen – jubileumsscene (Kittelsbukt) | Arrangør: Arendal kommune, Universitetet i Agder

Vi lever stadig lengre og blir boende i egen bopel i flere år enn tidligere. For mange betyr dette økt livskvalitet, men for en del innebærer det også økt risiko for isolasjon og ensomhet.

Tirsdag blir det workshop på både Trude og Wenche. Her er er et av nøkkelordene «samskaping», og deltakerne blir utfordret på å finne forslag til løsninger på utfordringer knyttet til hvordan eldre skal få:
– kjennskap til hva som skjer av aktiviteter og tilbud.
– tilgang på god transport til og fra aktiviteter.
– noen å delta sammen med.

Her kan du lese mer om workshopen.

Hva skal til for å leve et godt liv i alderdommen?

Tid: Onsdag 18. august kl. 17.30-18.30 | Sted: Kulturkammeret, Hjertekammeret | Arrangør: Pensjonistforbundet

Hvilke valgmuligheter har den enkelte, når det kommer til stykket? Bor mange litt for lenge i eget hjem – og har vi gode nok bo-alternativer? Hvorfor er ensomhet et økende problem – og hva kan vi gjøre med det? Hva med medvirkning – blir de eldre hørt? Hvordan kan vi få til gode løsninger i fellesskap?

Trude deltar i en samtale med flere aktører som på ulike vis har en betydning for landets eldrebefolkning.

Her finner du en oversikt over hvem som vil delta i samtalen.