Eldre flytter mer på seg, men det er store forskjeller på by og land

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 09.08.21 (oppdatert 09.08.21)
Foto: Unsplash/Orn

– Tradisjonelt har vi sett på eldre som lite mobile på boligmarkedet. Men i løpet av de siste 10–15 årene ser det ut til at de over 60 år, har blitt mer aktive, sier Hans Christian Sandlie.

Han er forskningsleder ved NOVA og rådsmedlem i Rådet for et aldersvennlig Norge, og en av forfatterne bak en forskningsrapport fra NOVA og NIBR, som har sett på eldres adferd på boligmarkedet.

I rapporten dokumenterer forskerne at eldre i byer flytter til sentrale boliger som er aldersvennlige, mens tilbudet av slike boliger ikke eksisterer på bygda.

På våre kampanjesider kan du lese hvorfor dette bekymrer Christian.