Det grå gullet

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 02.08.21 (oppdatert 15.07.21)
– Arbeidsgivere taper utrolig mye dersom de ikke klarer å holde på seniorer, sier Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk. Foto: Getty Images.

Alderen for når man blir oppfattet som eldre går stadig oppover. Det er positivt med tanke på de negative assosiasjonene som er knyttet til det å bli sett på som gammel på arbeidsplassen.

Men, forteller Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk, folk over 60 har selv et stort ansvar i hvordan de tenker rundt egen aldring.

– Hvis ikke jeg synes det er noe kult å bli 60 år, kan jeg ikke regne med at kollegene mine eller sjefen min synes det er så kult heller, sier hun og mener det handler om innstilling.

Avvikles eller utvikles?

Hennes råd til seniorer er å tenke over hvilken rolle de ønsker å ta i senkarrieren. Hvis du tenker at gode og fine jobbopplevelser ligger foran deg, gjør det noe med trivselen på jobb. Vil du være en som skal avvikles eller utvikles?

– Hvis du vil at de ti-femten siste årene i yrkesaktiv alder skal være de beste må du velge utviklingssporet, sier hun og tror mange seniorer er sin egen verste fiende ved å snakke ned seg selv.

Les hele intervjuet med Kari på våre kampanjesider planleggelitt.no. Her kommer hun også med konkrete tips til hva arbeidsgiverne kan gjøre for å beholde seniorene.