Digitalisering på agendaen

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 08.07.21 (oppdatert 08.07.21)
Rådet for et aldersvennlig Norge diskuterte behovet for ulike lavterskeltilbud for å få med seniorene inn i den digitale utviklingen. Foto: Unsplash

Digitale utfordringer og muligheter for folk i voksen alder var blant temaene som ble diskutert da Rådet for et aldersvennlig Norge var samlet til sitt siste møte før sommeren.

Rådsmedlem og kommunikasjonsdirektør i IKT-Norge, Line Gaare Paulsen, innledet møtet med en grundig presentasjon av utfordringer, behov og muligheter knyttet til digitalisering og eldre. Her pekte hun blant annet på at seniorene oppgir andre behov, hindringer og ønsker for å utvikle digitale ferdigheter enn resten av befolkningen, og at vi som samfunn mangler kompetanse om brukernes behov.

Forslag til ulike tiltak

Line understreket at det er viktig å heve eldres digitale kompetanse slik at de kan nyttiggjøre seg av mulighetene som finnes. Det vil også bidra til at de vil være selvhjulpne i eget hjem lengre.

− Det handler i stor grad om motivasjon og tilrettelegging. Det må finnes enkle og intuitive verktøy og tilgang til lavterskeltilbud for å få seniorene med, men det er behov for mer kunnskap og forskning for hvordan dette kan ivaretas.

Videre presenterte hun forslag til tre ulike tiltak som kan bidra til digital deltakelse. Les mer om disse i møtereferatet:

Vil møte statsråden

Rådsmedlemmene diskuterte videre behovet for ulike lavterskeltilbud, og at det er viktig å få flere med på utviklingen, ikke bare det offentlige. Her kan både frivillige organisasjoner, sosiale entreprenører og den private tjenestesektoren bidra.

Rådet mener også at det er behov for mer kunnskap og forskning for å forstå eldres behov, både med hensyn til design og funksjon, men også hvordan ikke-digitale innbyggere kan få ivaretatt sine behov. For å fremme sine synspunkter, vil de be om et møte med distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Mer informasjon og oversikt over hvem som sitter i rådet finner får du her.

Lurer du på hvilke saker rådet har diskutert tidligere kan du lese alle møtereferatene her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Bli oppdatert på siste nytt fra senteret og arbeidet med et aldersvennlig Norge.