Aldersvennlig utvikling er bærekraftig utvikling

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 30.06.21 (oppdatert 01.07.21)
Omslagsbilde: Anne Leela, Konsis.

I regjeringens nye handlingsplan for bærekraftsmålene løftes utviklingen av aldersvennlige samfunn frem som en viktig strategi.

I fjor høst leverte Rådet for et aldersvennlig Norge sine innspill da kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) inviterte til idedugnad for hvordan Norge kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål innen 2030.

Mål med mening

Nå har Astrup og regjeringen lansert stortingsmeldingen «Mål med mening», og arbeidet med et aldersvennlig Norge blir trukket frem som en av de overordnede nasjonale strategiene og tiltakene som skal bidra til å nå målene om:

  • God helse og livskvalitet.
  • Mindre ulikhet.
  • Bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Her finner du hele stortingsmeldingen Meld. St. 40 (2020-2021) Mål med mening – Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030.