Sikrer medvirkning med digital kreativitet

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 22.06.21 (oppdatert 22.06.21)
Kommunene har vært tvunget til å tenke nytt for å få innsikt i innbyggernes ønsker og behov når mulighetene for de fysiske møtene har vært begrenset det siste året (Foto: Jacobsson/Unsplash)

En av nøkkelfaktorene for å lykkes med aldersvennlig utvikling er å involvere innbyggerne. Det kan være så enkelt som å spørre: hva er viktig for deg? Men hvordan jobber kommunene med medvirkning i disse koronatider?

Folkemøter, workshops, idédugnader, gjestebud og befaringer. Før pandemien var et faktum hadde kommunene ulike arenaer der de kunne få innsikt i innbyggernes ønsker og behov. Men som så mye annet det siste året, har også medvirkningen blitt digital.

− Kommunene har blitt tvunget til å tenke nytt, men har vist stor digital kreativitet for å involvere innbyggere når de fysiske møteplassene og mulighetene er begrenset, konstaterer Anne Berit Rafoss, prosjektleder i Senteret for et aldersvennlig Norge.  

Fra spørreundersøkelser til digitale workshops

Anne Berit veileder daglig kommuner i arbeidet med aldersvennlig utvikling og kan vise til en rekke ulike eksempler på hva kommunene gjør og har gjort under pandemien.   

− Det er jo i stor grad digitale verktøy som er tatt i bruk, men organiseringen av verktøyene sikrer medvirkning på ulike måter og nivå. Det er alt fra store spørreundersøkelser som alle innbyggerne inviteres til å svare på, til digitale innspillsforum, idedugnader og workshops der også lokalt nærings- og organisasjonsliv inviteres inn.

− Kommunene er flinke til å involvere bredt, på tross av pandemien, legger Anne Berit til.

De beste løsningene

Som nevnt innledningsvis, er en av suksesskriteriene for aldersvennlig utvikling å involvere innbyggerne.  

− Veien til et aldersvennlig lokalsamfunn starter med medvirkning. Skal kommunene komme frem til de beste løsningene, må de vite hva innbyggerne er opptatt av, understreker Anne Berit, og viser blant annet til deltakertrappa for å illustrere hva dette i bunn og grunn dreier om.

− Når kommunen involverer innbyggerne i planprosessen, får de også en anledning til å skape forståelse for hva planene skal føre til og hvilke verdier de skal skape. Planer som har god forankring i befolkningen, vil også forenkle gjennomføringen og bidra til et bedre sluttresultat.

Deltakertrappa er et godt verktøy for å sikre medvirkning i arbeidet med utviklingen av aldersvennlige lokalsamfunn.

Hva er viktig for deg?

En av kommunene som i disse dager er i gang med en omfattende medvirkningsprosess for å sikre nettopp god forankring for arbeidet med Leve hele livet-reformen, er Moss kommune i Viken.

I tillegg til en større digital spørreundersøkelse, gjennomfører de også dybdeintervjuer med bestemte målgrupper som gir de verdifull innsikt i det lokale utfordringsbildet knyttet til de ulike innsatsområdene i reformen.

− Spørreundersøkelsen har gått ut til alle innbyggerne fra 18 og oppover. Her har vi spurt de hva som er viktigst for å sikre en god alderdom, og bedt de rangere. I tillegg gjør vi egne dybde- og gruppeintervjuer med blant andre ansatte i kommunen, eldre, pasienter og brukere, næringslivet og frivilligheten, forteller Heidi Bye, prosjektleder for Leve hele livet i kommunen. 

− Dette er viktige perspektiv å få med seg, legger hun til.

Målgruppene står i fokus

Og det ligger et solid stykke for-, under- og etterarbeid i forbindelse med både spørreundersøkelsen og dybdeintervjuene. Kommunen har organisert egne arbeidsgrupper basert på innsatsområdene, og her har de også involvert bredt.

Profilbilde av Heidi Bye i Moss kommune
Heidi Bye, prosjektleder Leve hele livet, Moss kommune

−  Vi har målgrupperepresentanter inn i alle gruppene, men også i en egen referansegruppe. Hver av arbeidsgruppene har laget 5 spørsmål med støttespørsmål til dybdeintervjuene. Arbeidet med aldersvennlig har et stort nedslagsfelt, så her har vi intet mindre enn tre ulike spørreskjemaer, forteller Heidi.

− Vi kjører også en oppsummering etter dybdeintervjuene, der vi spør «er det dette du mener», for å forsikre oss om at vi har forstått hverandre. 

«5 på gata»

I tillegg til den digitale spørreundersøkelsen og dybdeintervjuene, er Moss kommune også ute i ekte «5 på gata»-stil for å skaffe seg innsikt til arbeidet med Leve hele livet. (Foto: Moss kommune)

Responsen har vært god, men Heidi legger ikke skjul på at det er utfordrende å nå de eldste innbyggerne med den digitale undersøkelsen.

− Vi har i stor grad brukte våre egne kanaler, men også media for å nå ut med spørreundersøkelsen. I tillegg har vi koblet på velforeningene får å skape oppmerksomhet lokalt, forteller Heidi.

Men det stopper ikke der. For å få ytterligere innsikt i hva som er viktigst for innbyggerne i Moss, har Heidi og kollegaene tatt med undersøkelsen ut på gata.  

− Nå er vi ute på kjøpesentre og kafeer – i ekte 5 på gata-stil, og med iPader og egne Leve-hele-livet t-skjorter, smiler hun.

Helt sentralt

Til høsten skal resultatene av de ulike spørreundersøkelsene presenteres, og veien videre for å finne de beste løsningene stakes ut. Avslutningsvis er ikke Heidi i tvil om at det omfattende arbeidet de nå gjør, er vel verdt det.

− Medvirkning er helt sentralt. Vi kan ikke vite hva vi skal endre på, legge til eller ta vekk før vi har fått fullstendig innsikt. Vi må vite hvor vi er, for å komme dit vi vil – for å bli et aldersvennlig Moss, avslutter Heidi med et smil.

Nettressurser for medvirkning:

  • Distriktssenteret har flere artikler, rapporter og eksempler som svarer på hva, hvordan og hvorfor når det kommer til medvirkning og involvering. La deg inspirere her.  
  • DOGA har utviklet Folketråkk-veilederen. Her finner du ulike metoder og verktøy for medvirkning i planprosesser etter plan- og bygningsloven. Les mer her.
  • Flere veiledere og håndbøker innen aldersvennlig utvikling har også egne kapitler om medvirkning. En oppsummering og lenke til noen av disse finner du her.

Medvirkning på timeplanen  

3. september fra 10.30 til 12.30 er det klart for nytt webinar for medlemmene i Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn. Medvirkning og samskaping blir satt på agendaen, og her vil Moss være en av kommunene som deler sine erfaringer.

Lyst til å være med? Vi sender ut påmeldingslenke til alle medlemmer før sommeren. Dersom din kommune ikke er med i nettverket, kan du ta kontakt med Anne Berit for en uforpliktende prat. Hun kan nås på e-post anne.berit.rafoss@helsedir.no.