3. september: Medvirkning og samskaping (webinar)

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 22.06.21 (oppdatert 02.09.21)
Gillis/Unsplash

Vi har gleden av å invitere alle kommuner som er medlem av Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn til digital samling fredag 3. september fra 10.30 til 12.30.

I høstens første webinar setter vi medvirkning og samskaping på agendaen, og vil få presentert ulike metoder og eksempler fra kommunene i nettverket.

Om webinaret

Dato: 3.september 2021
Tidspunkt: 10.30 til 12.30
Hvor: Lenke til pålogging blir sendt ut per e-post 2. september til alle som er påmeldt og medlem av nettverket.
Påmeldingsfrist: 1.september 2021

Webinaret er gratis.

Program

10.30 Velkommen ved Anne Berit Rafoss, prosjektleder Senteret for et aldersvennlig Norge

10.35 Hvorfor medvirkning? − ved Kirsten Jæger Fjetland, professor ved VID vitenskapelige høgskole

10.45 Felles språk og felles retning − ved Jorunn Jacobsen Folgerø-Holm, Bømlo kommune

11.00 Vaffel og info – informasjonstorg, møteplass og en arena for innbyggerinvolvering og samarbeid − ved Linda Gjørøy, koordinator, og Hildegunn Slettvold, vernepleier, Trondheim kommune

11.15 Erfaringer fra medvirkningsarbeidet – Aldersvennlige samfunn Klepp og Time − ved Tone Betten Lysgård, konsulent Klepp kommune

11.30 Å danse med demografien − ved Else-Marit Sætaberge, rådgiver Kongsvinger kommune

11.45 PAUSE

11.55 Eldreråd og administrasjon – i godt samarbeid − ved Veslemøy Risnes Lerheim, Asker kommune og Kirsten Koht, Asker eldreråd

12.10 Samskaping, medvirkning og pandemi − ved Heidi Bye, Moss kommune og Gunnel Edfeldt, Moss Eldreråd

12.25 Avslutning og oppsummering v/Anne Berit

Spørsmål?

Har du spørsmål i forbindelse med webinaret, eller lurer du på om din kommune kan bli med i Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn? Ta kontakt med prosjektleder Anne Berit Rafoss på e-post anne.berit.rafoss@helsedir.no.