Verktøy for planlegging av aldersvennlige samfunn

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 16.06.21 (oppdatert 17.06.21)
Padure/Unsplash

Under den andre samlingen i Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn ble flere av verktøyene kommunene kan ta i bruk i arbeidet med aldersvennlig utvikling trukket frem.

Etter rangering fra kommunene i nettverket, var temaet for webinaret som gikk av stabelen 15.juni «Plan, prosess og tverrsektorielt samarbeid».

Sandefjord, Malvik, Haugesund og Oslo delte sine erfaringer, og inspirerte med flere eksempler på hvordan de har jobbet med forankring og planarbeid i sine kommuner. Ikke minst viktigheten av å jobbe på tvers av ulike etater. 

Veiledning og inspirasjon

Underveis i samlingen ble også flere verktøy knyttet til plan- og prosessarbeidet med aldersvennlig trukket frem.

− Det finnes flere nyttige verktøy i form av håndbøker, veikart og veiledere for aldersvennlig utvikling. Her er det noe å hente for alle, uansett hvor langt man har kommet i arbeidet, forteller Anne Berit Rafoss, prosjektleder i Senteret for et aldersvennlig Norge, og viser til tre eksempler som i stor grad komplementerer hverandre:

Håndbok for aldersvennlige lokalsamfunn

KS har sammen med kommuner og samarbeidsorganisasjoner utarbeidet en håndbok for aldersvennlige lokalsamfunn som tar for seg innsatsområdene i aldersvennlig utvikling med en praktisk tilnærming, metoder, gode eksempler og sjekklister.

Håndboka er en oppsummering av eksempler på hvordan kommunene allerede jobber med de ulike innsattsområdene for aldersvennlig, samt nye forslag som kan være til hjelp i videre arbeid. Sammen med håndboka følger et detaljert veikart for prosess og organisering.

Mer informasjon om håndboka og veikartet finner du her.

Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling

Norske arkitekters landsforbund (NAL) har utviklet en håndbok for aldersvennlig stedsutvikling. Her står planleggernes nye roller og ansvar i fokus, og ikke minst hvilke muligheter kommunen har innenfor dagens plansystem og regelverk.

Håndboka er ment å kunne brukes som et oppslagsverk og består av en rekke ulike kapitler som hver for seg tar for seg forskjellige deler av kommunens virkeområder, og ulike faser av planprosessen. Den inneholder også en eksempelsamling.

 Her finner du håndboka.

Veileder Leve hele livet – planlegging av lokalt arbeid med reformen

På oppdrag fra Helsedirektoratet og Statsforvalteren i Trøndelag, har KS utarbeidet en veileder som retter fokus på hvordan kommuner kan mobilisere ressurser og være en pådriver i prosessarbeidet med reformen Leve hele livet.

I veilederen presenteres en modell for planlegging og gjennomføring av endringsarbeidet. Modellen har hentet inspirasjon fra tjenestedesign som illustreres og beskrives i faser med tips og råd som kan være hensiktsmessig å følge.

Veilederen finner du her .

Ressurser
Under ressurser i menyen oppe til venstre har vi samlet flere dokumenter, veiledere, referater, rapporter, videoer og annet materiell som er relevant for arbeidet med et aldersvennlig Norge.

Nytt webinar 3. september

På den andre siden av sommeren er det duket for flere aktiviteter i nettverket. Første webinar er satt opp i kalenderen 3. september.

− Vi følger opp tilbakemeldingene fra kommunene, og har foreløpig satt medvirkning og samskaping på agendaen denne dagen. Her finnes det mange gode eksempler ute i kommunene, så jeg er trygg på at vi får noen inspirerende og lærerike timer, avslutter Anne Berit.

Gikk du glipp av samlingen 15.juni? Her kan de se et opptak webinaret. (Gjør oppmerksom på at det ikke lenger er mulig å sende inn spørsmål via Slido.)

Har du spørsmål til webinaret, eller lurer du på om din kommune kan bli med i nettverket? Ta kontakt med Anne Berit på e-post anne.berit.rafoss@helsedir.no eller tlf. 92 46 71 92.