Aldersvennlig utvikling i distriktene

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 09.06.21 (oppdatert 10.06.21)
Illstrasjonsfoto: Klavins/Unsplash

Hvilke muligheter og utfordringer står utkantkommunene og de små kommunene ovenfor i møte med en aldrende befolkning? Og hva tenker innbyggerne som bor der? Disse spørsmålene er det flere som har stilt seg, og 16.juni får du presentert noen av svarene.

Mange kommuner, og spesielt distriktskommuner, vil oppleve en endring i alderssammensetningen med flere eldre og færre unge i årene fremover. Ofte tegnes denne utviklingen som et problembilde. En eldrebølge. Men opplever kommunene selv og innbyggerne det på samme måte? Hvilke forventninger har de til det å bli gammel i kommunen de bor i?

16.juni inviterer Helsedirektoratet og Nordlandsforskning til fagseminar om aldersvennlige rurale samfunn. Her får vi blant annet presentert studien «Et godt sted å bli gammel» og Demografiutavlgets rapport. I tillegg får vi et innblikk i en rekke andre aktuelle prosjekter som berører aldring i distriktene.

Her finner finner du mer informasjon tid, sted og program: Fagseminar aldersvennlige rurale samfunn (webinar) – Helsedirektoratet

Følg vårt arbeid på Facebook