Her er kommunene som skal mobilisere seniorressursen i frivilligheten

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 01.06.21 (oppdatert 04.06.21)

25 kommuner er blitt til 13 etter at søknadene om å få delta i pilotprosjektet «Mobilisering av seniorressursen» er ferdig behandlet.

De 13 kommunene representerer hele 9 fylker, og allerede i juni starter de utforskingen av nye løsninger og modeller som skal legge til rette for at seniorressursene, frivilligheten og kommunene finner hverandre.  

− Målet er å utvikle et strategisk veikart, som også de andre kommunene i landet kan få nytte av. Derfor har det vært viktig for oss å velge ut kommuner som representerer hele Norge. Blant de 13 som vi nå skal jobbe videre sammen med finner vi både by og bygd, store og små kommuner og kommuner som representer forskjellig nivå i sitt frivillighetsarbeid, forteller prosjektleder Ingrid Køhler Knutsen i Senteret for et aldersvennlig Norge.

De 13 kommunene er:

 • Tana, Troms og Finnmark
 • Alta, Troms og Finnmark
 • Vefsn, Nordland
 • Midtre Gauldal, Trøndelag
 • Sula, Møre og Romsdal
 • Sunnfjord, Vestland
 • Hol + Ål (deltar sammen), Viken
 • Rollag, Viken
 • Os, Innlandet
 • Time, Rogaland
 • Bydel Alna, Oslo
 • Bydel Frogner, Oslo

Les også: Interessen er stor for å mobilisere flere seniorer i lokal frivillighet

Mobilisering av seniorressursen

«Mobilisering av senirorressursen» er et pilotprosjekt som ledes av Senteret for et aldersvennlig Norge, i samarbeid med Halogen AS.

Prosjektet er et tiltak for å styrke bruken av seniorenes ressurser i utviklingen av et mer aldersvennlig samfunn. Målet er å utvikle metoder, gode samarbeidsmodeller og et strategisk veikart som legger til rette for at seniorressursen, frivilligheten og kommunen finner hverandre – og som kan være et nyttig verktøy for resten av kommunene i landet.

13 kommuner er etter en søknadsrunde blitt valgt til å være med i prosjektet som har oppstart i juni, og som ferdigstilles i desember 2021.