Forskning: Betyr økt levealder flere år med behov for tjenester?

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 27.05.21 (oppdatert 27.05.21)
Grabowzka/Unsplash

Vi lever lenger enn før. Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser at de ekstra årene ikke bare tilbringes med behov for helsetjenester. Seniorene holder seg sterke og selvhjulpne lenger.

Funksjonsfriske leveår har økt med 4,1 år for menn, og 4,6 år for kvinner mellom 1995 og 2017. Det kommer frem av studien «Friske leveår» der forskere ved FHI har samarbeidet med forskere fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og UiT Norges arktiske universitet.

– Funnene fra denne studien tyder på at økende levealder de siste tiårene følges av flere funksjonsfriske leveår. Det er gode nyheter, skriver forskerne i en artikkel i Aftenposten Viten.

I studien har forskerne undersøkt hvordan funksjonsnivået hos eldre over 70 år har endret seg over tid. Mer enn 24.000 deltakere i Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) i 1995-1997, 2006-2008 og 2017-2019 svarte på spørsmål om behov for hjelp til grunnleggende aktiviteter som å spise, dusje, kle på seg, gjøre husarbeid, handle og betale regninger. Alle disse var over 70 år og bodde hjemme.

Les mer om studien og på FHI sine nettsider: Seniorene holder seg sterke og selvhjulpne lenger – FHI