Tverrsektorielt samarbeid øverst på ønskelista

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 12.05.21 (oppdatert 12.05.21)

Under det første webinaret i Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn ble tverrsektorielt samarbeid rangert øverst over temaer kommunene mener bør prioriteres i samlingene i nettverket.

110 kommuner har i skrivende stund meldt seg inn i nettverket, og over 200 personer hadde tegnet seg på webinaret som gikk av stabelen 11.mai.

− Det er veldig hyggelig at så mange kommuner ser verdien av å jobbe sammen i utviklingen av et aldersvennlig Norge. Samtidig ønsker vi enda flere velkommen, smiler Anne Berit Rafoss, prosjektleder i senteret. − Vi gleder oss til den dagen der vi kan møte alle ansikt til ansikt. I mellomtiden er jeg glad for å se at også den digitale varianten med webinar oppleves som interessant og skaper engasjement blant deltakerne, legger hun til.

Ikke overraskende svar

For selv om det første webinaret var viet presentasjon og introduksjon sentret, ble det også gjort en temperaturmåling der deltakerne blant annet fikk rangere hvilke tema de ønsker seg for de neste samlingene. Tverrsektorielt samarbeid toppet til slutt lista.

− Vi hadde kanskje en idé om at plan og prosess skulle havne øverst, ettersom det er her arbeidet i Leve hele livet-reformen befinner seg nå, men der tok vi feil, smiler Anne Berit.

På samme tid er hun ikke overrasket over at tverrsektorielt samarbeid ble rangert på topp.

− Det er fortsatt slik at det som angår eldre og aldring som regel blir lagt til helse og omsorg, og dermed havner arbeidet med utviklingen av aldersvennlige lokalsamfunn ofte også her. Men, understreker Anne Berit, aldersvennlige lokalsamfunn er en samfunnsutvikling og krever en tverrsektoriell tilnærming. Det angår i bunn og grunn alle andre sektorer enn helse og omsorg.

Medvirkning står sentralt i nettverket

For kommunene og fylkeskommunene er nettverket en arena for kunnskapsbygging og erfaringsutveksling, og baserer seg i stor grad på medvirkning av medlemmene. Derfor ble deltakerne også bedt om å beskrive med egne ord hvilke behov og utfordringer de har som de mener nettverket kan hjelpe de med.

− Det kom inn mange interessante tilbakemeldinger som gir oss en pekepinn på ting vi må kommunisere enda tydeligere. Ellers fikk vi også her en bekreftelse på rangeringen av tema; kommunene har en utfordring med å involvere og få sektorer utenfor helse og omsorg til å ta ansvar i arbeidet med aldersvennlig utvikling, forteller Anne Berit.   

Nytt webinar 15. juni

Selv om tverrsektorielt samarbeid ble rangert på topp, er det plan og prosessarbeid som står på agendaen for nettverkssamlingen 15. juni. Påmeldingen til dette webinaret sendes ut på e-post til nettverket om kort tid.

− Vi har allerede kommet godt i gang med planleggingen av webinaret i juni, og har med oss flere spennende innledere fra både små og store kommuner. Når det er sagt, vil det også her være naturlig å løfte frem det tverrsektorielle arbeidet, avslutter Anne Berit.

Gikk du glipp av den første samlingen? Her kan de se et opptak webinaret (gjør oppmerksom på at det ikke lenger er mulig å sende inn svar via Slido).

Følg vårt arbeid på Facebook