Interessen er stor for å mobilisere flere seniorer i lokal frivillighet

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 10.05.21 (oppdatert 10.05.21)

Hele 25 kommuner ønsker å være med i pilotprosjektet som skal utforske nye løsninger og modeller som legger til rette for at seniorressursene, frivilligheten og kommunene finner hverandre.

I statsbudsjettet har Senteret for et aldersvennlig Norge fått en engangsbevilgning på 5 millioner kroner som skal bidra til sterkere involvering av frivilligheten. Pilotprosjektet med kommunene er ett av i alt tre tiltak pengene skal fordeles på. 

− I tillegg til piloten jobber vi med en kampanje som skal inspirere den enkelte til å engasjere seg og bruke sine ressurser i frivillig arbeid. Vi har også rettet blikket ut over landegrensene og til konseptet Generation Games, som har vært avholdt med stor suksess i flere land de siste årene. Det har også vært arrangert i Oslo og på Lillehammer. Nå skal vi sørge for at flere norske kommuner, bygder, byer og lokalsamfunn kan ta del i dette, forteller Ingrid.

Ingrid Køhler Knutsen, prosjektleder i Senteret for et aldersvennlig Norge.

Ser verdien av seniorressursen

I mars mottok alle landets kommuner invitasjon til pilotprosjektet. 1. mai gikk søknadsfristen ut. Da var det altså kommet inn i alt 25 søknader.

− Vi er glade for at det er så stor interesse for å være med i dette prosjektet. Det viser at mange kommuner er opptatt å utvikle metoder og gode samarbeidsmodeller som legger til rette for at seniorenes kunnskap, erfaring og ressurser kan tas i bruk på nye måter, forteller Ingrid Køhler Knutsen, prosjektleder i Senteret for et aldersvennlig Norge.

− Dette handler ikke om at kommunene skal utvikle nye typer tjenester, men hvordan de kan ta rollen som tilrettelegger og innovatør.

Hele landet skal være representert

For å sikre god kvalitet på gjennomføringen av piloten, er det satt en grense på 10-12 deltakerkommuner. I samarbeid med designbyrået Halogen AS, som skal bistå senteret med gjennomføring og prosessledelse i prosjektet, jobbes det nå med den vanskelige utvelgelsen.

− Søknadene er grundige. I utvelgelsen legger vi vekt på å samle kommuner som kan representere hele landet; by og land, store og små kommuner og kommuner som representer forskjellig nivå i sitt frivillighetsarbeid. Vi vil også knytte til oss ulike typer aktører og personer til å være ressurser i gjennomføringen av prosjektet, forteller Ingrid.

Veikart for kommunene

Gjennom en rekke samlinger, webinarer, arbeidsmøter og oppgaver vil kommunene få bruke nye metoder og verktøy som vil understøtte dem i å mobilisere og koordinere ressursene i sine lokalsamfunn, og som hjelper de i rollen som innovatør og som tilrettelegger for samskaping mellom flere aktører. Første samling er lagt til juni, og i desember 2021 skal det hele ferdigstilles.

− Målet er at kommunene på slutten av prosjektet sitter igjen med utviklede løsninger og et strategisk veikart som leder inn i fremtiden, og som sikrer mobilisering av seniorressurser i lokalsamfunnet. Veikartet vil også være et nyttig verktøy for resten av kommunene i landet, avslutter Ingrid.