Godt i gang med nettverksbygging for aldersvennlige lokalsamfunn

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 15.04.21 (oppdatert 15.04.21)
Hvordan kan vi bli et aldersvennlig lokalsamfunn?

− Det er gledelig å se at kommunene ønsker å være med videre i Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn. Ekstra hyggelig er det at også nye kommuner har meldt seg på, forteller Anne Berit Rafoss, prosjektleder i Senteret for et aldersvennlig Norge.

Rekrutteringen er i full gang, og invitasjon til å bli med i nettverket som senteret viderefører fra KS, er sendt ut til både «gamle» og nye kommuner. Til tross for krevende tider, der kommunene naturlig nok bruker store ressurser på pandemien, forteller Anne Berit om god tilslutning.

− Responsen hittil, tyder på at det er stor interesse for å utvikle aldersvennlige lokalsamfunn innenfor regjeringens satsingsområde Leve hele livet. Jeg har vært i kontakt med flere, og er allerede godt i gang med veiledning av kommunene i hvordan de kan jobbe mer aldersvennlig.

− Vi vil også løpende samle opp nyttige verktøy og forskning som deles med nettverket.

Kobler kunnskap og erfaring

Anne Berit Rafoss, prosjektleder i Senteret for et aldersvennlig Norge.

Senteret skal som sagt videreføre arbeidet til KS, og nettverket skal være en arena for kunnskapsbygging og erfaringsutveksling knyttet til aldersvennlig utvikling.

− Det er mange kommuner, og fylkeskommuner som har gjort og gjør mye bra når det kommer til aldersvennlig utvikling. De er flinke til å jobbe tverrsektorielt, og ser at det handler om mer enn helse og omsorg. De er også gode på å involvere innbyggerne sine, og ser betydningen av det, forteller Anne Berit.

− En viktig del av nettverksarbeidet, er å fokusere på kunnskapsoppbygging om innsatsområdene, og etter hvert vil vi sette kommunene mer i kontakt med hverandre og bidra til at de kan utveksle kunnskap og erfaringer, legger Anne Berit til.

11. mai er det klart for første webinar

For å skape en arena for kommunene, vil samlinger og kurs med gode tips, inspirasjon og veiledning være sentrale aktiviteter i nettverket.  Så lenge pandemien begrenser mulighetene for fysiske møter, vil de første samlingene foregå digitalt. 11. mai, fra 12.00 til 13.00, går det første webinaret av stabelen.

− I tillegg til å presentere nettverkets «nye foreldre», Senteret for et aldersvennlig Norge, vil vi i dette webinaret involvere kommunene og stake ut kursen for de kommende samlingene.

Plan- og prosessarbeid på agendaen

Anne Berit forteller videre at kontakten hun har hatt med kommunene i nettverket, viser at det er store variasjoner i hvor de er i løypa med Leve hele livet. Mange er fortsatt i startgropa, og kartlegger behovene hos den aldrende befolkningen i kommunen gjennom ulike medvirkningsaktiviteter.

− For mange er fokus å få forankret arbeidet med reformen inn i kommuneplanens samfunnsdel, andre lager egne handlingsplaner eller begge deler. Jeg veileder kommunene der de er i prosessen. I tillegg til å ha innsatsområdene som utgangspunkt for de ulike samlingene, vil plan og prosessarbeid være agendaen for webinaret 15. juni.

Over sommeren blir det flere samlinger i nettverket, og den 11. november planlegges en større konferanse for alle som jobber med aldersvennlige lokalsamfunn.  

Vil din kommune være med i Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn?

Da må du gi Anne Berit beskjed på e-post anne.berit.rafoss@helsedir.no.

− I tillegg til å melde inn en egen kontaktperson, ber vi både nye kommuner, men også de som har vært med i nettverket tidligere, om å gi oss en kort beskrivelse av statusen for arbeidet med Leve hele livet, forteller Anne Berit.

Det inkluderer svar på:

  • forankring av Leve hele livet i kommuneplan og/eller egen handlingsplan.
  • hva er identifisert som de viktigste innsatsområdene/utfordringene for å bli et aldersvennlig lokalsamfunn?

Har du spørsmål om arbeidet med nettverket? Kontakt Anne Berit på e-post anne.berit.rafoss@helsedir.no eller tlf. 92 46 71 92.