Ny undersøkelse: Vi vil ta mer ansvar for egen alderdom

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 13.04.21 (oppdatert 14.04.21)
Trude Drevland
− Sett i lys av at vi blir mange flere eldre og det offentlige tjenestetilbudet blir satt under press, vil en kombinasjon av offentlige og private tjenester bli nødvendig, mener Trude Drevland, leder for Rådet for et aldersvennlig Norge. Foto: Silje Robinson/Vi over 60

Nesten 8 av 10 nordmenn mener den enkelte må ta større ansvar for å sikre seg en god alderdom. På samme tid er vi delt i villigheten til selv å betale for tjenester i hjemmet når vi blir eldre.

Det viser tallene fra Helsepolitiske barometer som ble presentert 13.april, der Rådet for et aldersvennlig Norge har stilt flere spørsmål knyttet til eldre, helse og økonomi.

Vi må planlegge

I undersøkelsen, som er levert av KANTAR, svarer hele 79 prosent at de er enige i at den enkelte selv må ta større ansvar for egen helse, sosialt liv og egen boligsituasjon for å sikre seg en god alderdom.

− Vi blir flere eldre og vi lever lenger. Da er godt å se at vi i større grad tar innover oss det faktum at vi må legge inn en egeninnsats for å kunne leve aktive og gode liv. Hverken hvordan vi skal bo eller hvordan vi skal leve kan overlates til det offentlige. Det er viktig at vi alle planlegger alderdommen på samme måte som vi planlegger andre gjøremål og faser i livet, sier Trude Drevland, leder for Rådet for et aldersvennlig Norge.

En kombinasjon av offentlige og private tjenester

Tallene viser også at vi etter fylte 60 år blir mer opptatt av å ha en bolig hvor vi kan klare oss selv lengst mulig. Vi er på samme tid delt i hvorvidt vi er villige til å betale private aktører for hjelp og bistand, nettopp for å kunne bo hjemme når vi blir eldre.

− Frem til 2060 vil antall pensjonister fordoble seg i forhold til antall i yrkesaktiv alder. Hele 40 prosent svarer at de er villige til å kjøpe seg tjenester som gjør at de kan bo hjemme lengst mulig, sier Drevland.

− Sett i lys av at vi blir mange flere eldre og det offentlige tjenestetilbudet blir satt under press, vil en kombinasjon av offentlige og private tjenester bli nødvendig. Det offentlige vil ikke ha økonomisk bærekraft når antallet yrkesaktive per pensjonist synker til det halve. Vi begynner nå å innse at det dette er situasjonen, og at det må til, avslutter Drevland.

Følg vårt arbeid på Facebook