Skal utvikle nye løsninger for å mobilisere seniorressursen

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 08.04.21 (oppdatert 09.04.21)
Målet med prosjektet er ikke at kommunene skal utvikle nye tjenester, men at de finner metoder og gode samarbeidsmodeller som legger til rette for at seniorressursene og de etablerte samfunnsaktørene finner hverandre.

Vi har invitert landets kommuner til å være med på et prosjekt der vi skal utforske nye måter de kan utløse den viktige ressursen den friske eldrebefolkningen representerer.

For i alle landets kommuner bor det spreke seniorer som sitter på masse kunnskap og erfaring – og som ønsker å delta og bidra i samfunnet også etter at de har avsluttet arbeidskarrieren.

I utviklingen av et aldersvennlig samfunn, er vi nødt til å styrke bruken av ressursen de friske eldre representerer, men det er behov for å utforske nye måter å utløse det potensialet som finnes. Det gjelder både hos enkeltpersoner og hos organiserte og uorganiserte grupper som bidrar med frivillig arbeid i lokalsamfunnet. I dette arbeidet er kommunene avgjørende.

Nye løsninger – ikke tjenester

I 2021 skal Senteret for et aldersvennlig Norge, i samarbeid med Halogen AS og et utvalg av landets kommuner utvikle metoder og gode samarbeidsmodeller som legger til rette for at seniorressursene og de etablerte samfunnsaktørene finner hverandre. På den måten kan de sammen avdekke behov, se muligheter og skape løsninger.

For oss er det viktig å understreke at dette ikke handler om at kommunene skal utvikle nye typer tjenester. Målet er at de på slutten av prosjektet sitter igjen med utviklede løsninger og et strategisk veikart som leder inn i fremtiden, og som sikrer mobilisering av seniorressurser i lokalsamfunnet.

Verktøy og hjelp til samskaping

Prosjektet skal gjennomføres fra juni til desember 2021. Gjennom en rekke samlinger, webinarer, arbeidsmøter og oppgaver vil de utvalgte kommunene få bruke nye metoder og verktøy som vil understøtte dem i å mobilisere og koordinere ressursene i sine lokalsamfunn, og som hjelper de i rollen som innovatør og som tilrettelegger for samskaping mellom flere aktører.

Hva får kommunene ved å delta?

  • Bistand til å lykkes med mobilisering og samarbeid i egen kommune.
  • Kompetanseheving og erfaring med innovasjon, medvirkning og samskaping.
  • Tilgang til og støtte i å bruke relevante metoder og verktøy, skreddersydd til prosessen i din kommune, for å utvikle fremtidsrettede løsninger som skaper motivasjon og eierskap hos innbyggere og alle involverte aktørene.
  • Deltagelse i nettverk med andre kommuner og aktører på kryss og tvers av landet.

Vil din kommune være med?

Her kan du lese invitasjonen i sin helhet, og få mer informasjon om frister, kriterier og gjennomføring av prosjektet:

Ønsker din kommune å delta – send oss en søknad da vel. Den laster du ned her:

Søknadsfrist er 1. mai 2021.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Har du spørsmål om prosjektet eller søknaden? Ta kontakt med prosjektleder Ingrid Køhler Knutsen på e-post: Ingrid.Kohler.Knutsen@helsedir.no eller på mobilnummer 402 26 475.


Følg vårt arbeid på Facebook