Viderefører KS sitt nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 09.03.21 (oppdatert 09.03.21)
Håndbok for aldersvennlige lokalsamfunn
I samarbeid med nettverket og flere samarbeidsorganisasjoner har KS utviklet en håndbok der det finnes flere gode eksempler og sjekklister til inspirasjon for å skape mer aldersvennlige lokalsamfunn.
Foto: Bly

Senteret for aldersvennlig Norge ønsker gamle og nye medlemmer velkommen inn i nettverket.

Vi skal videreføre arbeidet til KS og drive kunnskapsoppbygging og erfaringsutveksling knyttet til aldersvennlig utvikling.

Fremover vil det arrangeres webinarer og samlinger – når det lar seg gjøre. Vi vil også samle nyttige verktøy og relevant forskning, samt tilby veiledning og kurs innenfor innsatsområdene for aldersvennlige lokalsamfunn.

Nettverket vil være en plattform for utveksling av kunnskap og erfaringer, og vi håper alle kommuner som har vært med i KS sitt nettverk blir med videre, og at også flere nye kommuner slutter seg til. Invitasjon til å delta blir sendt ut i disse dager.

Sammen kan vi få til et mer aldersvennlig Norge!