Aldersvennlig Norge leverer innspill til bærekraftsmålene

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 30.09.20 (oppdatert 30.09.20)
FNs bærekraftsmål-pin. Foto: Eivind Senneset, Universitetet i Bergen

Aldersvennlig Norge har levert innspill til regjeringens arbeid med den nye handlingsplanen for bærekraftsmålene.

I august inviterte bærekraftsminister Nikolai Astrup til idedugnad for hvordan Norge kan bidra til å nå bærekraftsmålene innen 2030.

For at Norges innsats skal være mest mulig målrettet de neste ti årene, er regjeringen i gang med å lage en nasjonal handlingsplan for bærekraftsarbeidet, heter det på regjeringens nettside. Statsråden etterlyste innspill fra sivilsamfunn, næringsliv, akademia, offentlige virksomheter og folk flest.

Et aldersvennlig samfunn er basert på de samme prinsippene som gjelder for et bærekraftig samfunn. Vi lever lenger, vi blir flere eldre og er friskere – det er en suksesshistorie og er et av våre viktigste helsemål.

Samtidig blir vi færre yrkesaktive nordmenn som står bak hver pensjonist. Dette blir ofte presentert som en trussel mot velferdsstaten og en utfordring for helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Når statsråd Astrup understreker at alle deler av samfunnet må bidra hvis vi skal lykkes med å nå målene innen 2030, følger vi oppfordringen gjennom å synliggjøre hvordan arbeidet for et aldersvennlig Norge kan bidra til en bærekraftig utvikling. Rådet og programmet håper med det å kunne gi sitt bidrag til arbeidet med handlingsplanen.

Innspillene som Aldersvennlig Norge har kommet med, kan du laste ned under.

Last ned innspillsnotatet

Les videre

Uncategorized

KS lanserer håndbok for aldersvennlige lokalsamfunn

KS lanserer håndbok for aldersvennlige lokalsamfunn

Uncategorized

Regjeringen lanserer tiltakspakke for sårbare eldre

Regjeringen lanserer tiltakspakke for sårbare eldre

Uncategorized

Tre kommuner kjemper om å bli årets mest attraktive

Tre kommuner kjemper om å bli årets mest attraktive

Følg vårt arbeid på Facebook