KS lanserer håndbok for aldersvennlige lokalsamfunn

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 03.09.20 (oppdatert 03.09.20)
Anne Berit Rafoss er prosjektleder for aldersvennlige lokalsamfunn i KS. Forrige uke lanserte hun oppskriften på aldersvennlige lokalsamfunn. Foto: KS

Det siste halvåret har KS utarbeidet en håndbok og et veikart for å skape aldersvennlige lokalsamfunn – og en ganske så enkel formel.

– Tar du en god dose universell utforming pluss lokalkunnskap pluss medvirkning så får du et aldersvennlig lokalsamfunn.

– Så enkelt som det?

– Så enkelt og så vanskelig som det.

Det sier Anne Berit Rafoss, prosjektleder for aldersvennlige lokalsamfunn i KS.

Bare å sette i gang

Rapporten Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn og veikartet Veikart for utvikling av et aldersvennlig lokalsamfunn ble lansert forrige uke.

Håndboka er utviklet av KS, kommuner og samarbeidsorganisasjoner, og beskriver nåsituasjonen og utfordringer knyttet til innsatsområdene: plan og universell utforming, uteområder, transport, bolig, samfunnsdeltagelse, kommunikasjon og medvirkning.

Videre skisserer håndboken praktiske løsninger og tilnærminger til utfordringene med tips, sjekklister og eksempler til inspirasjon.

Veikartet skal på sin side gi en detaljert beskrivelse om hvordan kommunene konkret kan gå fram for å gjøre lokalsamfunnene sine aldersvennlige. En slags prosessveileder.

Nå er det bare å sette i gang med å gjøre Norge aldersvennlig, skal vi tro Rafoss.

Vi må forberede oss

Men la oss først ta et steg tilbake. Hvorfor trenger vi egentlig en detaljert håndbok og et veikart for aldersvennlige lokalsamfunn?

Du har sikkert hørt det før, men vi blir stadig flere eldre i antall og som andel av befolkningen. Det skaper store utfordringer for velferdsstaten. Vi må omstille oss og tenke nytt. 

Men det er komplisert å omstille et helt land. Her kommer Rafoss inn.

– Vi må rett og slett forberede oss på en eldre befolkning, sier hun.

– Hvordan da?

– Vi må jobbe tverrsektorielt hvis vi skal få det til. Å skape et aldersvennlig samfunn er avhengig av at alle deler av samfunnet jobber sammen, sier Rafoss.

– Tverrsektorielt?

– Det er mange sektorer og fagfelt som må involveres når kommunen skal sette i gang nye prosjekter. Det er viktig å sørge for at det er aktiviteter eldre har lyst til å delta på, men det må også være lett å komme seg til de ulike aktivitetene. Da er det viktig at for eksempel samferdsel også er et viktig hensyn når kommunen skal skape nye samlingsplasser, forklarer Rafoss.

Nøkkelen er ifølge Rafoss å sette innbyggerne i sentrum og forankre bredt.

– Dette krever forankring både fra topp – politikere og administrasjon – og helt ned til brukere og innbyggere. Fokuset er nedenfra og opp, slik at innbyggernes ønsker og behov kan stå i sentrum, sier hun.

Tenke aldersvennlig

– Disse verktøyene [håndboken og veikartet red.anm.] skal gi kommunene en gode verktøy til å jobbe på tvers av sektorer. Ved utvikling av nye tiltak, bygg og områder er målet at kommunene skal tenke «hvordan kan vi gjøre dette aldersvennlig?», sier Rafoss.

Og legger til:

– Det er viktig å understreke at dette ikke behøver å være store og kostnadskrevende prosjekter. Veldig mye kan gjøres ved å bygge videre på alt det gode arbeidet som allerede gjøres rundt om i kommunene.

– Hva blir sluttproduktet?

– Det overordnede målet er tilgjengelighet og inkludering med fokus på universell utforming, slik at eldre kan bo hjemme lenger og delta aktivt i samfunnet. Det vil lette på trykket på behov for helsetjenester og institusjonsplasser, sier Rafoss.

– På hvilken måte skal kommunene sikre seg gode innspill?

– Det er viktig å ta medvirkning på alvor nå. Eldre må bli med på utformingen av aldersvennlige samfunn. Eldreråd er spesielt viktig her, men uformell påvirkning gjennom ulike medvirkningsaktiviteter, som for eksempel folkemøter, er likeså viktige, avslutter Rafoss.

Les videre

Uncategorized

Regjeringen lanserer tiltakspakke for sårbare eldre

Regjeringen lanserer tiltakspakke for sårbare eldre

Uncategorized

Tre kommuner kjemper om å bli årets mest attraktive

Tre kommuner kjemper om å bli årets mest attraktive

Uncategorized

Ny forskningsrapport: Eldre flytter mer på seg, men store forskjeller på by og land

Ny forskningsrapport: Eldre flytter mer på seg, men store forskjeller på by og land

Følg vårt arbeid på Facebook