Regjeringen lanserer tiltakspakke for sårbare eldre

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 25.08.20 (oppdatert 25.08.20)
Foto: Mostphotos/Doug Olson

Mange eldre har blitt hardt rammet av koronapandemien. Nå kommer Regjeringen med tiltak.

De siste månedene har rammet de eldre hardt, og for mange har det vært en ensom tid med begrensninger på besøk, sosialt fellesskap, aktiviteter og møteplasser.

En tiltakspakke på 400 millioner ble bevilget i revidert nasjonalbudsjett, og Helsedirektoratet har etablert tilskuddsordninger som engangsbevilgninger for raskt å legge til rette for mer aktivitet for målgruppen.

– Dette er strålende tiltak som på en utmerket måte ivaretar noen av de behovene eldre har etter en tøff periode med nedstenging av samfunnet. Disse ekstrabevilgningene svare tydelig på ønsket både storting og regjering har om et mer aldervennlig Norge, sier Trude Drevland, leder for Rådet for et aldersvennlig Norge.

Drevland oppfordrer nå kommunene, fylkene og de frivillige organisasjonene å søke på midler og komme i gang.

Blant tiltakene er det opprettet en egen tilskuddsordning for digital opplæring for eldre.

– Midlene til opplæring i digitale verktøy er sterkt tiltrengt. Mengden digital informasjon fra myndighetene har eksplodert på alle plan. Nå trenger vi å lære mer og bruke de verktøyene som finnes, slik at vi eldre i mye større grad kan nyttiggjøre oss av alt, sier Drevland.

Tiltakene

Fylkesmannen forvalter to av ordningene på vegne av Helsedirektoratet – tilskudd til aktivitetstilbud og besøksverter samt til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet.

Stiftelsen Dam forvalter ytterligere 50 millioner gjennom Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre på vegne av Helsedirektoratet.

Tilskuddsmidler til opplæring for å styrke den digitale kompetansen blant eldre for å motvirke ensomhet, bedre helsekompetansen og gjøre eldre bedre i stand til å motta digitale helsetjenester forvaltes av Helsedirektoratet.

De to ordningene som forvaltes av Fylkesmannen, er omtalt på Helsedirektoratets nettsider:
Aktivitetstilbud og besøksverter
Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

En ordning forvaltes av Helsedirektoratet:
Opplæring og implementeringsstøtte for å styrke den digitale kompetansen

En ordning forvaltes av Stiftelsen Dam på vegne av Helsedirektoratet:
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre

Kontaktperson: Christina Hildonen, avd. miljø og helse i Helsedirektoratet
E-post: christina.hildonen@helsedir.no

Følg vårt arbeid på Facebook

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Bli oppdatert på siste nytt fra senteret og arbeidet med et aldersvennlig Norge.