Tre kommuner kjemper om å bli årets mest attraktive

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 03.07.20 (oppdatert 03.07.20)
Ordførere i kommunene nominert til Attraktiv by-prisen (f.v): Einar Busterud (Hamar), Robin Kåss (Porsgrunn), Ida Stuberg (Inderøy). Foto (f.v.): Hamar kommune, Tom Riis, Inderøy kommune

Det er Straumen i Inderøy kommune, Hamar og Porsgrunn som kjemper om den gjeve Attraktiv by-prisen.

Attraktiv by-prisen for bærekraftig by- og stedsutvikling er statens pris som skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Alle tre dimensjoner ved bærekraftsbegrepet skal tillegges vekt: økonomisk, sosialt, miljømessig, heter det på Regjeringens nettside.

Aldersvennlig Norge har tatt en prat med ordførerne for de tre finalistkommunene for å høre hva hemmeligheten er for å bli en attraktiv kommune. Dette svarte de.

Hamar

Ordfører i Hamar kommune, Einar Busterud, mener det er et godt tegn på langsiktig arbeid at Hamar nå er nominert til prisen.

– Hva har dere gjort for å kvalifisere til en finaleplass?

– Vi har jobbet veldig mange år med å skape et bærekraftig og attraktivt sentrum. Vi har arbeidet langsiktig med byutvikling over flere perioder for å bli en attraktiv kommune som folk ønsker å flytte til, sier Busterud.

– Vi tar nominasjon som et tegn på at vi har gjort noe riktig, legger han til.

– Har du noe konkret å trekke frem?

– Det er mange enkelttiltak, men det nye kulturhuset til over 700 millioner representerer et tidsskille for Hamar som by, sier Busterud.

– Hva legger du i å utvikle et bærekraftig sentrum i byen din?

– Det er summen av mange ting. Det betyr blant annet at du kan bevege deg og bo uten å belaste miljøet og samfunnets ressurser mer enn høyst nødvendig, sier Busterud.

– Vi har et begrep som heter 5-minutters-byen på Hamar. Vi ønsker å bosette folk slik at de er minst mulig avhengig av bil og at de bor i nærheten av det de trenger. Det er grunnstammen i et levende kommune- og by-samfunn, sier Hamar-ordføreren.

– Har dere hatt et spesielt fokus på den eldre delen av befolkningen?

– Den største utfordringen er å få de yngre til å mene noe, de eldre har som regel en mening. Men vi har jobbet systematisk med dialog gjennom mange år for å få med viktige innspill, og vi har absolutt fått noen gode innspill fra den eldre delen av befolkningen, sier Busterud.

– De eldre er eksperter på tradisjon og historie, de vet hva som er verdt å ta vare på. Det er selvsagt viktige innspill til byutviklingen, legger han til.

– Hvordan har de eldre selv involvert seg? 

– De eldre selv er absolutt aktive med egne innspill til kommunen. Kulturhuset er det største «eldrehuset» vi har. Der har vi fått mange innspill fra de eldre, og det har som følge blitt en fin møteplass for dem, sier Busterud.

– Hva betyr finaleplassen for dere?

– Det er i utgangspunktet en bronsemedalje. Alt annet blir en seier. Det er gledelig å bli lagt merke til hva vi driver med. Mange har kommentert at vi er nominert, og de eldre spesielt fornøyd med innsatsen, avslutter Busterud.

Porsgrunn

Robin Kåss, ordfører i Porsgrunn kommune, mener byen nå lever opp til kommunemottoet sammen om Porsgrunn.

– Mottoet for kommunen betyr at det må være en inkluderende kommune hvor alle sammen er med og bidrar og medvirker. Kommunen kan bygge fysiske gater og torg, men noen må fylle disse med liv. Da må alle aldersgrupper bruke byen, fra de minste til de aller eldste, sier Kåss.

– Kommunen kan ikke selv fylle gatene med liv, men vi kan legge til rette for det gjennom for eksempel universell utforming. Men det er ikke et tiltak bare for eldre, det gjør det også bedre å komme seg rundt med barnevogn. Det gjør byen tilgjengelig for alle, sier ordføreren.

Kåss har også med seg lederen for eldrerådet i kommunen, Hans Martin Gullhaug.

– Den nye rådhusplassen et eksempel på aldersvennlig stedsutvikling. Der ser vi mange eldre og barn som leker sammen, sier Gullhaug.

– Hva legger dere i å utvikle bærekraftige sentrum i byen deres?

– Et eksempel på dette er å bygge et kompakt sentrum som reduserer klimagassutslipp til transport, og heller få folk over på gange, sykkel og buss for å komme seg rundt. Det er bra for både miljø og folk, sier Kåss.

– FNs bærekraftsmål handler om å samarbeid for å nå alle målene. Det betyr medvirkning og inkludering slik at alle kan bidra med noe og skape et sentrum som har noe for dem, sier ordføreren.

– De fleste eldre er friske mennesker og har veldig mye å gi tilbake til samfunnet. De fleste klarer seg selv på helt vanlige møteplasser, sier han.

– Hvorfor tror du Porsgrunn er nominert?

– Hovedgrunnen til at vi er nominert regner jeg med er fordi vi har et sentrum som folk vil bruke. Eldre er kanskje den viktigste brukergruppen av sentrum. Ingen er så travle som pensjonister, de er storforbrukere av kultur, sier Kåss.

– Hvordan involveres de eldre i utviklingen av byen?

– Alle byutviklingsplaner har vært innom eldrerådet, og vi har kommet med mange innspill og innvendinger. Vi har blant annet jobbet for et aktivitetshus i midten av sentrum hvor både unge og eldre kan møtes og lære av hverandre, sier Gullhaug.

– Hva betyr finaleplassen for dere?

– For de eldre betyr det at vi gjør mye riktig, at vi trives i sentrum. Vi skal videreutvikle det vi gjør rett og bli en mer aldersvennlig by. For eksempel går dagkinoen for fulle saler, jeg tror det er den beste honnørkinoen i landet, sier Gullhaug.

– Det er veldig moro å få denne finaleplasseringen. Det betyr at vi har gjort noe rett over flere perioder, og at vi har klart å ha en visjon og holde på den. Det er stort engasjement rundt sentrumssaker, og det kan bli høy temperatur, men det viser bare at folk bryr seg om byen sin, sier Kåss.

Straumen

Ida Stuberg, ordfører i Inderøy kommune, mener det er de naturlige fortrinnene som gjør Straumen til et attraktivt tettsted.

– Hva tror du er avgjørende for å ha fått en finaleplass?

– I store trekk har vi lagt vekt på å ta vare på de naturlige forutsetningene i kommunesenteret vårt, som å ta vare på kulturhistorien og bygg som kjennetegner tettstedet, og at vi har nærhet til fjorden. Vi har blant annet lagt sykehjem og omsorgsleiligheter til sentrumskjernen, som bidrar til lettere tilgjengelighet for eldre, sier Stuberg.

– Når en større dagligvarebutikk flyttet ut av sentrumskjernen, inviterte kommunen inn fylkeskommunen og næringslivet for å finne en god måte å forvalte plassen på. Kommunen kjøpte tomten av dagligvarekjeden og bygde et amfi og torg som har fått universell utforming. Næringslivet har også tatt et stort ansvar med utvikling av sine virksomheter, legger hun til.

– Og responsen?

– Vi har fått veldig god respons fra folk som bruker sentrumskjernen. En gammel restaurant i nærheten melder om stadig økende omsetning. Det er lovende at både folk og næringsliv er fornøyde med utviklingen, sier Stuberg.

– Hvordan har dere jobbet for å skape et bærekraftig sentrum?

– Bærekraft er blant annet å ta vare på historien samtidig som en driver utvikling. Inderøy er dessuten sertifisert som bærekraftig reisemål. Også er det viktig å skape møteplasser for alle og forvalte vår kulturarv på en god måte. Gjennom Nils Aas kunstverksted kan både unge og gamle bruke sine kreative evner sammen og samtidig lære om kunstneren som vokste opp her, sier Stuberg.

– For et lite tettsted er det viktig å ta vare på slike unike kunstnere og historie, sier hun.

– Har du et annet eksempel?

– I 2000 gjorde vi Muustrøparken universelt utformet, som blant annet innebar å legge asfalt i parkveien, slik at det skulle være lett for alle å bruke parken. Muustrøparken er kommunens 1000-årssted, og i 2000 ble det etablert en skulpturpark her. I fjor ble gangstiene i skulpturparken asfaltert på bakgrunn av private initiativ, og nå er den tilgjengelig for alle, sier Stuberg.

– Hvordan engasjerer de eldre seg i Inderøy?

– Det er mange ildsjeler blant både eldre og unge her i Inderøy som driver fram prosjekter. Asfalteringen av Muustrøparken er et eksempel på dette, sier Stuberg.

– Vi har høy bevissthet på universell utforming, men det er viktig for oss at det skal oppleves naturlig, og ikke spesielt tilrettelagt for bare dem som trenger det. Det skal være lett tilgjengelig for alle, understreker ordføreren.

– Dette har vi fått veldig mange gode tilbakemeldinger på, forteller Stuberg.

– Hva betyr finaleplassen for dere?

– Det er jeg fantastisk stolt av! Det er en stor lagseier for alle som har vært med på utviklingsarbeid i kommunen ​opp gjennom mange generasjoner, avslutter Stuberg.

Følg vårt arbeid på Facebook

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Bli oppdatert på siste nytt fra senteret og arbeidet med et aldersvennlig Norge.