App tar koronarammede Kommune-Norge med storm

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 05.05.20 (oppdatert 05.05.20)
Koronakrisa har vist oss at digitalisering kan gå lynkjapt, sier Nyby-sjef. Foto: Nyby

Koronakrisa førte til at en enkel samhandlings-app ble tatt i bruk på rekordtid i kommunene, og på måter selv ikke app-sjefen forventet.

– Det viser hvor stor kreativitet det er ute i Kommune-Norge når man først må finne nye løsninger i møte med koronautbruddet, sier Fredrik Gulowsen til Aldersvennlig Norge.

Gulowsen er sjef og gründer for selskapet Nyby, som ble startet i 2015. Nyby står bak appen som mange kommuner nå tar i bruk i rekordfart.

– Det som før tok ett til to år for at kommunen skulle bestemme seg for å bruke våre tjenester, og deretter tre til seks måneder på å komme i gang, har nå blitt til en prosess som skjer nesten over natten, forteller Gulowsen.

Men hvordan fungerer denne appen? Og hva skal den løse?

Appen er ifølge Gulowsen en plattform hvor kommuner enkelt kan koble ressurser dit det er behov.

Kommunens tjenesteytere, innbyggere, frivilligheten og organisasjoner kan koble seg på, melde behov eller måter de kan bidra på, og appen kobler dette sammen slik at de som trenger hjelp, kobles med de som kan hjelpe.

Nyby har vekket nasjonal interesse. Her er Gulowsen på besøk hos Lindmo i NRK. Foto: Nyby/NRK

Ett eksempel

En hjemmesykepleier på rutinebesøk hos en eldre person registrerer at vedkommende er ensom og trenger noen å snakke med. Sykepleieren melder dette inn i appen på sin tjenestetelefon, og kobler på en frivillig organisasjon som tilbyr sosiale møteplasser og samtalepartnere mot ensomhet.

Hvem som kan tilby hjelp eller tjenester, styres av kommunen, slik at det kun er kvalifiserte organisasjoner som kan kobles opp med dem som trenger hjelp.

Dermed får sykepleieren tid til å fokusere på arbeidsoppgavene sine samtidig som andre behov den eldre personen har, blir møtt.

– Det gir mye bedre velferd for brukeren, får hjelpepleieren ut av en samvittighetsklemme og viktige behov blir meldt videre, sier Gulowsen.

– Nå ser vi at appen har blitt tatt i bruk til kriserekruttering til helsetjenesten og til matproduksjon i jordbruket, hjemmelevering av matvarer og telefondugnader mot ensomhet. Det er utrolig gøy å se hva appen blir brukt til, forteller Gulowsen.

En varslet krise

Etter starten på koronautbruddet i Norge har flere kommuner meldt interesse eller er allerede i gang med å ta appen i bruk. Pågangen har vært stor.

Ifølge Gulowsen er Nyby tatt i bruk i 40 kommuner i Norge og Sverige. I Hemsedal er allerede ti prosent av innbyggerne på appen. Nå står nye kommuner for tur.

– Ti kommuner meldte seg raskt da utbruddet ble en realitet. Vi er også i dialog med flere andre kommuner, sier Gulowsen.

Men det var ikke egentlig koronautbruddet appen var ment for.

– Appen ble utviklet lenge før utbruddet for en varslet omsorgskrise, eldrebølgen. Men så fikk vi en omsorgskrise nå i stedet for om noen tiår, sier Gulowsen.

Selv om Gulowsen gjerne skulle vært foruten koronautbruddet, har krisa åpnet for nye muligheter.

– Dette viser at digitalisering ikke behøver å ta lang tid. Store endringer kan gå raskt. Vi håper at dette blir en inngang til å skape morgendagens velferdstjenester. Og den samme interessen ser vi også hos kommunene, de tenker på korona, men også på tiden etter, sier Gulowsen.

– Vi ser for eksempel at ensomhet, spesielt blant eldre, blir en stor utfordring framover. Da må vi tenke nytt om hvordan vi organiserer ressursene våre og tar vare på hverandre, forteller Gulowsen.

Alle har noe å bidra med

– En ensom eldre person som kanskje trenge noen å snakke med, kan muligens hjelpe noen andre med språkopplæring. Å koble de rette ressursene og behovene sammen skaper vinn-vinn-løsninger. Mennesker er muligheter, det er filosofien vi jobber etter, sier Gulowsen.

– Roboter og velferdsteknologi kan hjelpe oss langt på vei til morgendagens velferdssamfunn, men det må i bunn være mennesker som tar vare på mennesker. Mennesker trenger mennesker, vi jobber for å koble dem lettere sammen.

– Vi ønsker å skape et kategoriløst samfunn, mye likt et aldersvennlig samfunn, sier Gulowsen.

Og utdyper videre:

– Vi tror alle har noe å bidra med, uavhengig av hvilken «kategori» du tilhører. Kjønn, alder, bakgrunn, tro og så videre. Alle har noe å bidra med, avslutter Gulowsen.

Les mer

Vi spør

Vi spør: Husbanken-sjef Osmund Kaldheim

Vi spør: Husbanken-sjef Osmund Kaldheim

Uncategorized

Har du sett denne?

Har du sett denne?

Uncategorized

Brev til Kommune-Norge

Brev til Kommune-Norge

Følg vårt arbeid på Facebook

Meld deg på vårt nyhetsbrev

I nyhetsbrevet vil i gi oppdatering på arbeidet ved senteret og rådets engasjement.