Har du sett denne?

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 15.04.20 (oppdatert 15.04.20)
FNs bærekraftsmål-pin. Foto: Eivind Senneset, Universitetet i Bergen

Fast på jakkeslaget til både statsministeren, kronprinsen og kulturministeren henger det en liten, rund og fargesterk pin. Den er det mange som er nysgjerrige på hva egentlig representerer. Svaret er at nålen symboliseres de 17 bærekraftsmålene til FN.

Hva har det med aldersvennlighet å gjøre, tenker du kanskje.

Bærekraftsmålene forbindes ofte med klima. Men de omfatter så mye mer. Det snakkes mye om bærekraftig utvikling og om bærekraftig velferd. En bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner: økonomi, miljø og sosiale forhold.

Vi lever lenger, vi blir flere eldre og er friskere – det er en suksesshistorie og er et av våre viktigste helsemål. Samtidig blir vi færre yrkesaktive nordmenn som står bak hver pensjonist. Dette blir ofte presentert som en trussel mot velferdsstaten og en utfordring for helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

I disse tider blir betydningen av bærekraftig utvikling enda viktigere for oss som samfunn. Når koronakrisen er over og vi skal tilbake til normalen, handler det om å få økonomien, næringslivet, arbeidsplasser, lokalsamfunn, helsevesen og velferd opp og stå. Kanskje må vi justere forventningene våre til hva det offentlige skal stille opp med for oss?

Et aldersvennlig samfunn handler blant annet om gode og trygge lokalsamfunn med boliger som er gode å bli gamle i, hvor vi kan være aktive og greie oss selv mest mulig og får bidratt med våre ressurser. Derfor er arbeidet for et aldersvennlig Norge en selvfølgelig del av arbeidet med en bærekraftig utvikling.