Brev til Kommune-Norge

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 14.04.20 (oppdatert 14.04.20)
Trude Drevland og Jan Davidsen har sendt brev til alle Norges kommuner, her representert med Ålesund kommune. Foto: Wikipedia Commons

Av Trude Drevland, leder Rådet for et Aldersvennlig Norge og Line Gaare Paulsen, kommunikasjonsdirektør i IKT Norge og medlem der Rådet for et Aldersvennlig Norge.

Kjære Kommune-Norge

Vi vet hva dere står i og takk for det dere gjør. Oppgavene i helse og omsorg er utømmelige i disse dager, og det er mye som skal løses og mange hensyn som skal ivaretas.

Vår bekymring er oss eldre, og da ikke bare at vi skal bli smittet av koronaviruset, men like mye omstendighetene. Vi er en stor gruppe mennesker i den såkalte risikogruppen. Vi er like forskjellige som resten av befolkningen. Mange i gruppen er allerede i en krevende situasjon fordi vi ikke er like fysisk aktive som før og har et begrenset sosialt nettverk. Mange er ikke på nett og får dermed ikke med seg den faktabaserte og nyanserte informasjonen som kommer fra helsemyndighetene. Den løpende informasjonen er i all hovedsak digital – dessverre.

Mange i risikogruppen er enslige, og situasjonen vi befinner oss i, gjør at mange ikke tør å gå ut. Kafeen, eldresentret, dagsentret og frivilligsentralen er stengt. Gatene er tomme. Naboen er ikke å se. Maten som ellers har blitt servert på dagsentrene, blir levert til kjøleskapet hjemme. Familie har ikke mulighet til å komme på besøk fordi vi eldre skal beskyttes mot smitte. Hverdagen er snudd fullstendig opp ned, og folk blir svært engstelige.

Eldre, enten de bor hjemme eller på hjem, blir sittende alene. Dette vil røyne på både psykisk og fysisk helse, og kan gjøre store, ubotelige skader. Påsken står for døra. Høytider er krevende for mange, selv uten koronaviruset. Det er all grunn til bekymring hvis tiltak ikke blir iverksatt overfor engstelige, enslige eldre.

For neste fase i kampen mot koronaviruset er det snakk om å isolere risikogruppen. Det vil bety en ytterligere stigmatisering. Blir dette situasjonen, må vi be om at kommunene tar kraftige grep. Det må gjøres et systematisk arbeid for å sikre at de som trenger det, blir fulgt opp. Selvsagt må også de eldre selv være sitt ansvar bevisst og ikke sitte i klynger sammen på kjøpesenter og slik bidra til irritasjon og en forverring av situasjonen. Dette vet vi har skjedd.

Det er iverksatt en rekke flotte initiativ fra kommuner, frivilligheten og enkeltpersoner i form av for eksempel ringegrupper. Men når det kommer til oppfølging av enkeltmenneskene, er det kommunen som av personvernhensyn må ta ansvar og sikre en god ivaretakelse av den enkelte. Situasjonene i mange kommuner er at ansatte må permitteres. Disse ressursene håper vi kan brukes til det beste overfor kommunens risikogruppe fremfor at de blir permitterte.

Det er ikke nok bare å snakke om risikogruppen. De som sliter, enten de er eldre eller har underliggende sykdommer, må bli snakket med. Det vil bidra til å redusere både frykt og vonde tanker.

Ønsker dere alle lykke til videre med den innsatsen dere gjør.