Koronautbruddet i kommunene: – Hverdagen snudd på hodet!

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 12.04.20 (oppdatert 12.04.20)
Gunn Zakariassen er seniorveileder for forebyggende hjemmebesøk i Fauske kommune. Foto: Privat

Til vanlig jobber Gunn Zakariassen med forebyggende hjemmebesøk. Koronautbruddet har på kort tid ført til at gamle rutiner har blitt til en helt ny hverdag i kommunen.

– Nå ringer vi rett og slett den eldre garde for å høre hvordan de har det. Det har jeg gjort hjemmefra de siste to ukene. Koronautbruddet har ført til at hverdagen har blitt snudd på hodet, sier Zakariassen til Aldersvennlig Norge.

Zakariassen arbeider også til vanlig med et prosjekt for å skape et aldersvennlig lokalsamfunn i Fauske sammen med flere kommunale instanser og sivilsamfunn.

– Arbeidet med et aldersvennlig Norge går litt saktere nå, må jeg innrømme. Mye er satt på vent. I situasjonen vi er i nå, settes ressursene inn for å ta vare på folk under virusutbruddet, forteller Zakariassen.

Zakariassen er utdannet sykepleier. Siden 2017 har hun arbeidet med forebyggende hjemmebesøk for eldre i Fauske kommune.​ Nå ringer hun alle i kommunen som er 75 år og eldre for å høre hvordan det går.

Forebyggende hjemmebesøk er et tiltak som skal bidra til å oppfylle kommunens ansvar for det forebyggende helse- og omsorgsarbeidet rettet mot eldre, og bidra til økt mestring i eget liv.

Men nå må det løses på nye måter.

Føler seg sett og trygg

Når Zakariassen slår på tråden, er det mye som skal sjekkes og gjennomgås. Hun forteller at det har skapt en trygghetsfølelse hos de eldre.

– Jeg spør blant annet hvordan det er å forholde seg til anbefalingene myndighetene kommer med. Om de får handlet seg mat, om de fysisk aktive og hvordan de er sosiale nå som de ikke kan delta slik de pleide før koronautbruddet.

– Vi snakker også om alvoret i situasjonen, men det alltid plass til litt humor og godt humør, sier Zakariassen.

– Hvordan har responsen vært?

– Den har vært svært god! De fleste som jeg ringer til, har jeg vært hos på hjemmebesøk, så de vet hvem som ringer. De gir uttrykk for at de føler seg trygg i Fauske med at vi ser dem og tar kontakt for å høre hvordan de har det.

Selv om den hyggelige praten sitter løst, utfyller også telefonsamtalen en viktig samfunnsoppgave.

– Vi får fanget opp om det er noe som kan forebygges ved bruk av hjelpemidler eller anbefalinger om å kontakte lege om det er nødvendig. Kommunen har et ansvar for at vi får et godt bilde av hvordan de eldre har det, sier Zakariassen.

Imponert over de eldre

Zakariassen forteller at de eldre tar krisen seriøst og følger rådene fra myndighetene. Selv i vanskelige tider er det også optimisme å spore hos dem.

– Jeg er imponert over hvordan de eldre takler krisen. Flere sammenlikner det med hvordan det var under krigen, bare at nå trenger de ikke blendingsgardiner. Dette er en aldersgruppe som tidligere har vært gjennom perioder hvor de har måttet følge myndighetenes krav til hva de kan og ikke kan gjøre.

– Slik jeg oppfatter det, tenker de mer på fellesskapet enn hva de selv har lyst til. De sier også «det er bare å følge retningslinjene, så går det fortere over», forteller Zakariassen.

Og legger til:

– Jeg har også snakket med folk som ikke helt har klart å få med seg hva de kan og ikke kan gjøre, da det er mye informasjon å få med seg på kryss og tvers. Så det er også utfordringer der ute i kommunene.

Kommunen rask til å omstille seg

Zakariassen berømmer kommunen for å være rask og handlekraftig i møte med en krise. Men utfordringer er det dessverre også.

– Arbeidsplassen er svært endringsvillig og vi blir oppfordret til å arbeide på nye digitale måter. Men det er mange å ringe til, og jeg innser at jeg trenger hjelp om vi skal komme i mål med å ringe alle, forteller Zakariassen.

Det umulige tar bare litt lenger tid

– Hva tar du med deg videre fra denne krisen?

– Mitt håp om lærdommen vi tar fra denne krisen, er at om vi står sammen og drar i samme retning, får vi det til. Vi må bli bedre bevisst på hvilket samfunn vi ønsker å ha i Norge.

– Alt går, det umulige tar bare litt lenger tid, avslutter Zakariassen.