Vi spør: IKT-Norge-sjef Heidi Austlid

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 05.03.20 (oppdatert 21.04.20)
IKT-Norge-sjef og rådsmedlem i Rådet for et aldersvennlig Norge, Heidi Austlid. (Foto: Aldersvennlig Norge)

Vi spør sjefen for IKT-Norge hva aldersvennlighet er for henne. Glemmer teknologibedriftene de eldre?

Heidi Austlid er administrerende direktør i IKT-Norge, interesseorganisasjonen for noen av Norges største teknologibedrifter, og medlem av Rådet for et aldersvennlig Norge.

– Hva er aldersvennlighet for deg?

– Aldersvennlighet for meg handler om at vi har teknologiske løsninger som er tilpasset livene vi lever, uavhengig av hvor gamle vi er. Aldersvennlige løsninger kan gjør livene våre smartere og bedre, svarer Austlid.

– Men teknologien må være basert på individuelle behov som den enkelte trenger, legger Austlid til.

– Et aldersvennlig samfunn må være et samfunn hvor vi alle opplever mulighet til deltakelse og et verdig liv. Teknologi kan hjelpe oss til noe av det.

– Hvilke løsninger tenker du på da?

– Det er løsninger som gjør at vi kan bo lenger hjemme, som er noe de eldre selv ønsker. Ta for eksempel smarte hus som er tilpasset den enkeltes behov. Det kan være alt fra GPS-sporing til demente til enkle sosiale verktøy som gjør det lettere å holde kontakt med venner og familie.

– Vi kan være koblet på samfunnet og delta sosialt uten å forlate hjemmet. For de som har redusert mobilitet, er dette en viktig løsning for å holde seg sosial, forteller Austlid.

– Men hvordan løser dette problemet med skrapte kommunekasser og for få hjelpepleiere?

– Vi har stort potensiale til å løse mange av dagens oppgaver gjennom teknologi og gjennom det fristille folk til å yte andre tjenester.

– For eksempel hvis flere kan bo hjemme, reduserer det trykket på velferdsstaten både i form av utgifter og menneskelige ressurser. Alternativet ville vært en plass på institusjon, det blir mye dyrere, sier Austlid.

– Det snakkes ofte om at teknologi ikke er tilpasset eldre. Er det de eldre som selv må ta ansvar, eller har teknologileverandørene en jobb å gjøre?

– Jeg tror at teknologileverandørene må forstå den eldre kundegruppen bedre enn det de gjør i dag. Eldre er like individuelle som alle andre kundegrupper. Det er ikke teknologien i seg selv som er problemet, men hvordan vi lager produkter med teknologien, svarer Austlid.

– Det er i min bok en myte at eldre er dårligere digitale brukere. Veldig mye av det vi bruker i dag er digitale løsninger. Alt fra nettbank til å handle på nett og få mat levert hjem er digitalt. Det er det mange eldre som bruker slike tjenester.

Austlid mener teknologileverandørene har en jobb å gjøre for å bli bedre kjent med de eldre som kundegruppe. (Foto: Aldersvennlig Norge)

– Glemmer bedriftene du representerer de eldre?

– Brukerperspektivet er avgjørende for å lykkes. Det mener jeg de fleste tar hensyn til og involverer. Så er det sikkert mange som kan bli bedre, men jeg opplever en økende bevissthet rundt det, svarer Austlid.

– Hva er din hjertesak?

– At vi bruker teknologi til å gi oss alle lange og gode liv. I offentlig sektor har vi et stort potensiale for å effektivisere velferdstjenester gjennom teknologi. Det vil avlaste sårt trengte ressurser i møte med eldrebølgen.

– Teknologi kan bidra til at vi kan jobbe mer effektivt, bruke mindre tid på tidkrevende papirarbeid og frigi flere varme klemmer, sier Austlid.

Følg vårt arbeid på Facebook