Til kamp for frivillighetspolitikk i Kommune-Norge

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 01.02.20 (oppdatert 17.03.20)
Politisk seniorrådgiver Bjørn Lindstad (t.v.) og generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge. Foto: Aldersvennlig Norge

Få kommuner har politikk for frivillighet. Det ønsker Frivillighet Norge å gjøre noe med.

Frivillighet Norge ønsker at Rådet for et aldersvennlig Norge, som de selv er medlem av, skal gå i bresjen for at flere kommuner skal utvikle sin egen frivillighetspolitikk.

Rådet er i en prosess for å velge ut hvilke kjernesaker rådet skal jobbe med i 2020. Under rådsmøtet torsdag 23. januar tok Frivillighet Norge til orde for å gjøre frivillighetspolitikk i kommunene til en av kjernesakene for rådets arbeid.

Vil gjøre unntaket til regelen

Ifølge undersøkelser Frivillighet Norge har gjennomført, har kun 69 av 422 kommuner en frivillighetspolitikk (tall fra før kommunereformen, 2019).

Svært lav dekningsgrad for frivillighetspoltikk, viser tall fra Frivillighet Norge. Kilde: Frivillighet Norge (2019)

Det utgjør et dekningsgrad på 16 prosent. 37 kommuner skal være i prosess for å utvikle en frivillighetspolitikk.

Ifølge Frivillighet Norge er tallene altfor lave.

– Det ligger det et stort forbedringspotensial i kommunene, konstaterer generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, til Aldersvennlig Norge.

Slotterøy Johnsen har et klart budskap til Kommune-Norge:

– Alle kommuner bør til å utarbeide en frivillighetspolitikk sammen med lag og foreninger lokalt og inviterer alle kommuner som ikke har en frivillighetspolitikk, inn i prosessen, sier Slotterøy Johnsen.

– Men det er viktig at utarbeidelsen av politikken, skjer på frivillighetens premisser, legger Slotterøy Johnsen til.

Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, presenterer hvordan det står til med den norske frivilligheten for Rådet for et aldersvennlig Norge. Foto: Aldersvennlig Norge

Positive ringvirkninger

Slotterøy Johnsen trekker frem at frivilligheten er mer enn bare vaffelsteking og ballspill.

– Frivilligheten bidrar med merverdier som skapes utover selve aktiviteten et lag eller forening driver med. For kommunene er det viktig at det finnes et mangfold av arenaer som virker inkluderende, trivselsbyggende, aktiviserende og tillitsskapende i lokalsamfunnet.

Frivilligheten har store ringvirkninger for lokalsamfunnet og kommunen, mener Slotterøy Johnsen. Da er det viktig at kommunen legger til rette for det.

– De merverdiene de frivillige organisasjonene representerer, er viktige byggesteiner for at kommunen kan nå sine mål på områder som inkludering, folkehelse, utenforskap og barnefattigdom. Dette er sentrale byggesteiner for å skape et godt lokalsamfunn, sier Slotterøy Johnsen.

Videre prosess

Frivillighet Norge, som sitter i Rådet for et aldersvennlig Norge, skal sammen med de andre rådsmedlemsorganisasjonene – Pensjonistforbundet, NHO Salg & Service, IKT-Norge, Husbanken, OsloMet, KS – ta alle innspillene fra organisasjonene til videre behandling. Til slutt skal rådet konkludere med et knippe kjernesaker for rådets arbeid for 2020.

Følg vårt arbeid på Facebook