Et nytt år med nye muligheter

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 19.12.19 (oppdatert 17.03.20)
Foto: Vi over 60, Silje Katrine Robinson

Innlegget er skrevet av Trude Drevland, leder for rådet for et aldersvennlig Norge.

Vi går snart inn i et nytt år. I året som kommer går et stort antall friske og spreke nordmenn over i pensjonistenes rekker, men det betyr ikke at de blir syke og pleietrengende for det.

Ifølge NAV økte antallet pensjonister med vel 20.000 fra i fjor til i år. Noen blir pensjonister fordi de ønsker det selv, noen fordi de føler at de må og noen fordi de har kommet til sjels år og alder og er slitne. Mange nordmenn lever nesten en tredel av livet som pensjonister, friske og aktive som foreldre, besteforeldre, venner, gode naboer og i frivilligheten. Med andre ord blir vi ikke pleie- og omsorgstrengende selv om vi avslutter vårt yrkesaktive liv.

Ofte kan det dessverre fremstilles som eldre er ensbetydende med omsorg. Og det at vi blir flere eldre som lever lenger, er et problem. Men slik er det ikke. Eldre betyr store muligheter – ikke minst for samfunnet selv. Men samfunnet, enten det er kommunene, frivilligheten eller næringslivet, må se hvilke muligheter som ligger i den kommende generasjonen eldre. Og vi eldre selv må se hva vi kan planlegge for og bidra med. Pensjonsårene må fylles med innhold til det beste for den enkelte og til det beste for samfunnet. Vi må ta ansvar for eget liv. Vi kan ikke stole på at storsamfunnet ordner opp for oss.

I aldergruppen 67–79 år var det under 13 prosent som brukte helse- og omsorgstjenester i 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå. Med andre ord er det nærmere 90 prosent av denne gruppen som lever sine liv uten å belaste omsorgsapparatet.

Denne gruppen må fylle dagene med aktivitet og meningsfylte sysler til glede og nytte for seg selv, sine nærmeste omgivelser og storsamfunnet. Dette for å styre unna omsorgen så lenge som mulig.

Vi i rådet for et aldersvennlig Norge skal bevisstgjøre og mobilisere den eldre befolkning slik at de selv engasjerer seg i planleggingen av egen alderdom og bidrar til utforming av sine omgivelser.

Det er like mange år som skal fylles med et godt liv mellom 60 og 90 som mellom 30 og 60. Det er av stor betydning for den enkelte å kunne være til nytte og bidra i samfunnet. For å ha et godt og bærekraftig samfunn må hele befolkningen være representert. Her er det et stort potensial ved å bruke eldre som ressurser og rådgivere for et aldersvennlig samfunn.

Med mange flere eldre vil frivilligheten blir mer betydningsfull enn noen gang. Uten frivilligheten knekker velferdsstaten. Og her må vi tenke nytt for å sikre at de som ønsker å bidra, får bidra. Nå går vi inn i den vakre juletiden. Høytiden som også er høysesong for frivilligheten.

God jul og godt nytt år!

Hilsen Trude
Leder i rådet for et aldersvennlig Norge